WSPARCIE DLA MAŁYCH SKLEPÓW I STARTUPÓW

W chwili tak silnego rozwoju branży e-commerce, na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych pomysłów na promowanie nowych i innowacyjnych produktów, które przyczyniają się do zwiększenia znaczenia małych sklepów i startupów o zasięgu nie tylko rynku polskiego, ale także europejskiego i światowego.

Promocja innowacyjnych pomysłów dla startapów

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm promuje swoje usługi za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji internetowej. Dzięki temu oferta produktów proponowanych przez małe firmy ma szanse trafić do szerokiego grona odbiorców i przyczynić się do rozwoju własnego biznesu.

Rozwój małych firm w zakresie logistyki z FLEX LS

W związku z tak szybkim rozwojem technologicznym bardzo ważne jest zapewnienie jak największego wsparcia dla małych firm i początkujących działalności, które dopiero co wchodzą na rynek i chcą wypromować swoje nowatorskie usługi, a także pozyskać potencjalnych partnerów biznesowych.

Możliwości, które zapewnia polska branża e-commerce w ramach innowacyjnych działań

W obecnych czasach polska branża technologiczna zapewnia wiele możliwości na promocję nowatorskich usług. Polska branża e-commerce daje innowacyjne możliwości korzystania z dotacji instytucji sięgających nawet kilkuset tys. zł. Instytucje te ze swojej strony udzielają szerokiej pomocy i przekazują wszystkie niezbędne informacje związane z zasadami ubiegania się o wsparcie dla małych sklepów i startupów.

Co to jest startup?

Startupy to małe innowacyjne przedsiębiorstwa poszukujące konkretnego modelu biznesowego, który zapewniłby im możliwość odkrywania nowych rynków do rozwoju przedsiębiorczości firmy i promowania innowacyjnych produktów swojego biznesu. Działalność startupów ma na celu osiąganie szybkich korzyści finansowych.

Pozycja startupów w XXI wieku

Startupy najczęściej swoją działalność rozpoczynają w Internecie. Dzięki takiemu działaniu nowe jednostki, dopiero co pojawiające się w branży mają szansę zaistnieć i przedstawić swój innowacyjny projekt szerokiej grupie odbiorców i tym samym w niedalekiej przyszłości odnieść międzynarodowy sukces.

Co jest niezbędne do powstania startupów?

Działania podejmowane w ramach startupu nie wymagają zgromadzenia dużych środków finansowych na start. Wystarczy dobry program rozwoju biznesu, ciekawy projekt, a także ambitna grupa osób posiadająca ciekawe i innowacyjne pomysły.

Jaki jest cel założenia startupów?

Każdy startup ma na celu pozyskanie nowego rynku na swoje produkty, a także osiągnięcie międzynarodowego sukcesu w krótkim czasie i przy użyciu jak najmniejszych nakładów finansowych.

Działalność startupów opiera się na korzystaniu z możliwości wsparcia związanego z otrzymywaniem dofinansowania z dostępnych źródeł. Polska branża wspierająca innowacyjność w tym zakresie dostarcza wielu możliwości.

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Zgodnie z definicją na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Sektor MŚP

Sektor MŚP jest pojęciem odnoszącym się do grupowania średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorstw. O tym, czy firma jest mikro, mała czy średnia decyduje liczba zatrudnionych w niej pracowników oraz uzyskiwane dochody. Do tego sektora najczęściej zaliczamy podmioty, które w ramach swojej pracy prowadzą działalność gospodarczą.

Usługi logistyczne dla małych sklepów i startupów jako wsparcie od FLEX LS

W czasie tak szybkiego rozwoju i postępu technologicznego pojawia się coraz więcej początkujących firm, małych sklepów i nowatorskich startupów, które poprzez swoją pracę przyczyniają się do stworzenia innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym życie tak wielu mln ludzi z naszego bliskiego otoczenia staje się łatwiejsze.

Poprzez wsparcie dla małych sklepów i startupów, polska branża wspierająca innowacyjność przyczynia się do promowania nowatorskich produktów i usług, co w dzisiejszych czasach stanowi temat niezwykle ważny. FLEX LS pomaga rozwiajać takie przedsiębiorstwa, tj.:

 • Fulfilment dla e-commerce
 • obsługa sklepów internetowych
 • logistyka dla sklepów internetowych
 • obsługa magazynowa sklepów internetowych
 • Magazynowanie w Warszawie i okolicach
 • Konfekcjonowanie kosmetyków
 • Usługi logistyczne dla sklepów internetowych

Dofinansowanie innowacyjnych pomysłów przedsiębiorcy

Jednym z najczęstszych sposobów na wsparcie dla małych sklepów i startupów jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie na realizację innowacyjnych pomysłów.

Poprzez współpracę z instytucjami, które w ramach swojej działalności przyznają dotacje na rozwój przedsiębiorczości małych sklepów i startupów wiele ciekawych pomysłów twórczych osób ma szansę zaistnieć na rynkach międzynarodowych.

Cel finansowania przedsiębiorstw

Celem finansowania jest pomoc w rozwinięciu pomysłu na innowacyjny produkt lub usługi przedsiębiorstwa we współpracy z ekspertami. Oznacza to kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju ciekawego projektu.

Jak pozyskać środki na rozwój własnego biznesu?

Istnieje kilka możliwości na pozyskanie środków finansowania na start nowego biznesu. To od Ciebie zależy jaką drogę rozbudowy swojej działalności chcesz wybrać.

Przed podjęciem decyzji dotyczącej realizacji innowacyjnego pomysłu warto wcześniej zasięgnąć jak najwięcej informacji dotyczących dostępnych rozwiązań, a także zwrócić uwagę na każdy branżowy artykuł, który może stanowić dla naszego modelu biznesowego istotne centrum wiedzy.

Proces ubiegania się o dofinansowanie

W celu ubiegania się o finansowanie i wypromowanie naszej innowacyjnej usługi lub produktu nie musimy tracić dużo czasu na działania związane z formalnościami.

Korzystając ze strony internetowej instytucji udzielającej dotacji w łatwy sposób możesz zgłosić swój projekt do konkursu i już w przeciągu kilku dni stać się beneficjentem realizującym innowacyjne usługi.

W celu ubiegania się o wsparcie na rozwój swojego biznesu wystarczy:
 1. Wybrać platformę do realizacji projektu zgodnie z modelem własnego biznesu
 2. Wypełnić wniosek zgłoszeniowy online
 3. Poczekać kilka dni na ocenę koncepcji przez ekspertów platformy
 4. Po pozytywnej ocenie ekspertów pozostaje już tylko podpisanie umowy na promowanie innowacyjnej usługi
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na potrzeby współpracy z instytucjami i partnerami biznesowymi niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poprzez wyrażenie tej zgody, podmiot przetwarzający te dane staje się ich administratorem i spoczywa na nim obowiązek przechowywania ich w bezpiecznym miejscu i przetwarzania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z pożyczek na start, grantów, dotacji czy kredytów na innowacje

Istnieje możliwość samodzielnego pozyskiwania środków finansowania poprzez zaciąganie pożyczek czy kredytów na własną rękę, ale warto skorzystać z centrum pomocy ze strony instytucji państwowych.

W Polsce mamy szereg instytucji zajmujących się wspieraniem biznesu MŚP, a także innowacyjnych pomysłów na startup.

Wsparcie dla małych sklepów i startupów odbywa się poprzez portal internetowy, za pośrednictwem którego mamy szansę wybrać program operacyjny dopasowany do naszego modelu biznesu, a także platformy startowe pomagające w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Polski rynek jest niezwykle bogaty pod względem różnorodności wspierania firm na każdym etapie jej działalności.

Instytucje zapewniające wsparcie dla małych sklepów i startupów

Wśród instytucji zapewniających wsparcie dla małych sklepów i startupów, których główną siedzibą jest Warszawa, możemy wyróżnić Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, której działania wspierane są środkami europejskimi. Wsparcie dla małych sklepów i startupów przyznają także Instytucje Otoczenia Biznesu, np. Parki Technologiczne.

Zakres działania instytucji wspierających innowacyjne usługi

Dzięki takiej współpracy z instytucjami udzielającymi dofinansowania masz szasnę uzyskać nieocenioną pomoc w postaci porad ekspertów w każdym momencie realizacji swoich nowatorskich pomysłów, a także w ciągu chwili możesz uzyskać odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania.

Dla każdego przedsiębiorcy jest to pomoc nie bez znaczenia i oznacza dynamiczny rozwój przedsiębiorstw.

Rozwiązania dopasowane do Twojego biznesu

Jeżeli masz innowacyjny pomysł na swój biznes, masz duże ambicje, posiadasz ciekawe pomysły i chcesz założyć własną działalność to oznacza, że korzystanie z dostępnych źródeł dofinansowania jest rozwiązaniem właśnie dla Ciebie.

Promowanie innowacyjnych produktów i usług logistycznych dla sklepów internetowych z FLEX LS!

Nasza firma FLEX LS posiada szeroki zakres usług, dzięki którym zadania związane z promocją innowacyjnych produktów przed jakimi stoi Twoja firma mogą stać się łatwiejsze do zrealizowania.

Zapraszamy do współpracy!