Magazynowanie towaru

Magazynowanie Towaru

Proces magazynowania towarów jest istotnym elementem funkcjonowania sklepu internetowego, który potrzebuje przestrzeni do przechowywania swojego asortymentu. Kompleksowe usługi magazynowania dla e-commerce polegają na gromadzeniu produktów oraz ich składowaniu. Ważnym aspektem sprawnego funkcjonowania magazynu z obsługą jest odpowiednia organizacja przestrzeni. Z FLEX LS przechowywanie towarów jest proste. Naszym Klientom oferujemy obsługę z zakresu logistyki magazynowej. Zapewnienie odpowiedniej wydajności i efektywności pracy w magazynie dla e-commerce jest możliwe dzięki wykwalifikowanej grupie pracowników i stosowaniu urządzeń najwyższej jakości. Magazyn dla sklepu internetowego obsługiwany przez naszych specjalistów to poprawna szybkości i efektywności działania Twojego biznesu!

Fazy procesu przechowywania towaru

Zgodnie z tym, co mówi definicja, proces magazynowania to zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowania składa się z przepływu materiałów i informacji. Na fazy procesu magazynowania na potrzeby sklepu internetowego składają się takie czynności jak:

 • kontrola wizualna na wejściu jednostki;
 • kontrola ilościowa;
 • przyjęcie towaru — dotyczy odebrania towaru i przyjęcia na magazyn. Przyjmowane towary mogą mieć różny kształt i wagę;
 • składowanie — polega na umieszczaniu towarów na specjalnie przygotowanych miejscach. Rozmieszczanie towarów odbywa się w uporządkowany sposób, zgodnie z wymaganiami ich przechowywania. Składowane towary muszą być odpowiednio zabezpieczone;
 • kompletacja i pakowanie zamówienia e-commerce zgodnie z oczekiwaniami Klienta;
 • wydanie towaru — obejmuje weryfikację i kontrolę wydania towaru, a także załadunek do transportu oraz dostarczenie produktu do Klienta. Wydawanie towaru jest istotną fazą procesu na magazynie.
W dzisiejszych czasach magazyny powinny być przygotowane do przyjęcia, skompletowania i składowania wszelkiego rodzaju towaru i właśnie taki magazyn zapewnia nasza firma.

Funkcje magazynu z obsługą dla e-commerce

Sprawna organizacja pracy w magazynach przekłada się na osiągane efekty i pozwala zapewnić jak najlepszy przepływ towarów. Dobrze funkcjonujący magazyn przystosowany do wymogów sektora e-commerce musi spełniać określone funkcje. Do głównych funkcji magazynu dla sklepu internetowego zaliczamy:

 • magazynowanie towarów na podstawie danych popytu i podaży,
 • kontrolę szybkości przepływu danych na linii producent – konsument,
 • synchronizację danych o magazynowanych produktach oraz ich przepływie wewnątrz magazynu.

Właściwe zarządzanie magazynem

Istotny wpływ na sprawną organizację pracy ma właściwe zarządzenie każdego typu czynnościami odbywającymi się na powierzchni magazynowej. Dzięki sprawnemu zarządzaniu magazyny mogą oferować obsługę na najwyższym poziomie, zapewnić szerokie możliwości składowania produktów, usprawnić czynności odbywające się na magazynie oraz na bieżąco kontrolować stany magazynowe, przepływy i wydania towaru. Obecnie wiele magazynów jest wyposażonych w oprogramowanie logistyczne, w skrócie WMS, dzięki któremu zarządzanie procesami magazynowymi jest sprawniejsze i bardziej intuicyjne.

Korzystanie z usług zewnętrznej firmy do zajmowania się kompleksową obsługą magazynu

Wiele sklepów internetowych magazynowanie towarów zleca zewnętrznemu operatorowi logistycznemu. Dzięki temu zyskuje więcej czasu na inne działania promocyjne i marketingowe. Należy także pamiętać, że poprzez współpracę z profesjonalistami, takimi jak FLEX LS, masz szansę usprawnić proces magazynowania towarów, a także otrzymać pomoc w innych czynnościach magazynowych, takich jak kompletacja zamówień, usługi co packingu czy wsparcie dotyczące logistyki transportu i dostaw towaru.

Rodzaje magazynów

Magazyn to miejsce, w którym przechowywany jest towar. Dzięki możliwości składowania towarów w magazynie mamy pewność, że jest on przechowywany w sposób bezpieczny nawet przez długi czas. Wyróżniamy następujące rodzaje magazynów:

 • magazyny otwarte – zorganizowane na otwartej przestrzeni,
 • magazyny półotwarte – mają ściany wydzielające strefy przechowywania, ale nie stanowią zamkniętego budynku,
 • magazyny zamknięte – są to hale magazynowe, a towary w nich składowane są podzielone na strefy przechowywania i zabezpieczone przed różnymi czynnikami atmosferycznymi.
Ze względu na pełnioną funkcję magazyny dzielimy także na:
 • magazyny dostawcze – jest w nich składowany towar, który bezpośrednio trafia do Klienta,
 • magazyny produkcyjne – przechowuje się w nich materiały przeznaczone do późniejszego przetwarzania,
 • magazyny przeładunkowe – służą do takich działań jak rozładunek i załadunek, a towar nie jest w nich magazynowany przez długi czas,
 • magazyny rozdzielcze – są to zbiorcze magazyny, gromadzone są tam towary różnych producentów.
Magazyny dzielą się na klasy, które określają standard magazynu w oparciu o udogodnienia i technologię oraz możliwości składowania i przechowywania towaru. Najczęściej wyróżnia się klasy: A+, A, B+, B, C, D. Klasa A+ należy do najnowocześniejszych i właśnie takim magazynem dysponujemy.

Magazyn dla ecommerce

Magazynowanie towaru dla ecommerce stanowi kluczowy element w funkcjonowaniu sklepów internetowych. Dzięki odpowiedniej organizacji magazynu w branży ecommerce oraz efektywnemu zarządzaniu logistyką, sklepy online mogą szybko i sprawnie realizować zamówienia swoich klientów.

W magazynie dla ecommerce, ważne jest stosowanie nowoczesnych technologii oraz optymalizacja zachodzących w trakcie pracy procesów, takich jak przyjmowanie towaru, kompletacja zamówień, pakowanie oraz wysyłka. Ponadto w magazynach dla ecommerce istotne jest również utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz dbanie o higienę i czystość, aby zapewnić wysoką jakość przechowywanych produktów. Współpraca z profesjonalnymi firmami magazynowymi może znacząco usprawnić działalność sklepów internetowych oraz pozytywnie wpłynąć na zadowolenie klientów.

Dostosowanie powierzchni do magazynowania towarów

Istotne jest zadbanie o odpowiednie wyposażenie magazynu. Sprawne funkcjonowanie jest możliwe tylko poprzez właściwe przystosowanie miejsca do magazynowania towarów. Magazyn musi składać się z kilku doków rozładunkowych pozwalających na szybki przepływ towaru. Musi być także wyposażony w maszyny przeładunkowe do rozładunku towarów, a także strefę przyjęcia, strefę kompletacji zamówień oraz strefy, w których wydawany jest towar. Ważne jest także dostosowanie miejsca składowania i przechowywania produktów do ich wagi i wymiarów, tak by towar został właściwie ulokowany na regałach magazynowych. Poprzez odpowiednie przygotowanie miejsca magazynowanie towaru staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Przemyślana organizacja, skuteczne procedury działania i świadomość posiadanych zasobów to klucz do świadczenia profesjonalnych usług dla e-sklepów.

Urządzenia do obsługi ładunków na powierzchni magazynowej

Urządzenia, które najczęściej są stosowane w magazynie, to wózki paletowe, wózki podnośnikowe i wózki widłowe. Maszyny te są używane w celu ułatwienia rozładunku towarów i rozmieszczania różnego typu ładunków na odpowiednie miejsca np. regały. W magazynach używa się wózków wysokiego składowania oraz do transportu poziomego, które pozwalają na sprawne przemieszczanie i rozmieszczanie towarów, a także precyzyjny rozładunek i załadunek każdego typu produktów. Wózki widłowe są przystosowane do rozmieszczenia ładunków na konkretne miejsca w magazynie, np. do wysokiego składowania, a także do transportu ładunków wewnątrz magazynu. Rodzaje używanych maszyn powinny być odpowiednio przystosowane do przyjmowania dostaw oraz ich wysyłki.

Bezpieczeństwo magazynu dla sklepu internetowego

Z punktu widzenia prawidłowo funkcjonującego magazynu najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa pracujących w nim ludzi. Czynności wykonywane w czasie pracy mogą stwarzać zagrożenia. Powierzenie magazynowania wykwalifikowanej kadrze pracowników zapewnia bezpieczeństwo ludzi i gwarantuje dobrostan składowanych produktów. Istotnym działaniem mającym wpływ na bezpieczne funkcjonowanie magazynu jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP, a także zadbanie o przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy, by w razie wypadku każdy z pracowników wiedział, jak się zachować. Wykwalifikowani specjaliści i odpowiednio przygotowana powierzchnia magazynowa to gwarancja bezpiecznego magazynowania towarów.