MAGAZYNOWANIE TOWARU

FLexLS

Magazynowanie Towaru

Proces magazynowania towarów jest istotnym elementem funkcjonowania sklepu internetowego, który potrzebuje przestrzeni do przechowywania swojego towaru. Magazynowanie towaru polega na gromadzeniu produktów oraz ich składowaniu. Ważnym aspektem sprawnego funkcjonowania magazynu jest odpowiednia organizacja przestrzeni do magazynowania i składowania towarów.

Proces magazynowania towaru

Zgodnie z tym, co mówi definicja, proces magazynowania to zespół działań operacyjnych związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów w odpowiednio przystosowanych do tego miejscach i przy spełnieniu określonych warunków organizacyjnych i technologicznych. Proces magazynowania składa się z przepływu materiałów i informacji.

Fazy procesu magazynowania towaru

Na fazy procesu magazynowania składają się takie czynności jak:

 • kontrola wizualna na wejściu jednostki
 • kontrola ilościwoa
 • przyjęcie towaru
 • składowanie
 • kompletacja zamówienia
 • wydanie towaru

Przyjęcie towaru

Przyjęcie towaru to pierwsza faza procesu magazynowania. Dotyczy ona odebrania towaru i przyjęcia na magazyn. Przyjmowane towary mogą mieć różny kształt i wagę.

Składowanie towarów

Składowanie to druga faza. Polega ona na umieszczaniu towarów na specjalnie przygotowane miejsca. Jest to rozmieszczanie towarów w pewien uporządkowany sposób, zgodnie z wymaganiami ich przechowywania. Składowane towary muszą być odpowiednio zabezpieczone.

Kompletacja zamówienia

Trzecia faza procesu magazynowania to kompletacja zamówień i ich pakowanie zgodnie z zamówieniem klienta.

Wydanie towaru

Ostatnia faza magazynowania to odpowiednie wydanie towaru. Jest to weryfikacja i kontrola wydania towaru, a także załadunek towaru do transportu oraz transport towaru do klienta. Wydawanie towaru jest istotną fazą procesu na magazynie.

W dzisiejszych czasach magazyny powinny być przygotowane do przyjęcia, skompletowania i składowania wszelkiego rodzaju towaru i właśnie taki magazyn zapewnia nasz firma FLEX LS.

Funkcje magazynu dla obsługi e-commerce

Sprawna organizacja pracy na magazynach przekłada się na osiągane efekty i pozwala zapewnić jak najlepszy przepływ towarów, które znajdują się na magazynie. Dobrze funkcjonujący magazyn musi spełniać określone funkcje.

Do głównych funkcji zaliczamy:

 1. magazynowanie towarów na podstawie danych popytu i podaży
 2. kontrola szybkości przepływu danych na linii producent – konsument
 3. synchronizacja danych o magazynowanych produktach oraz ich przepływie wewnątrz magazynu

Rodzaje magazynów

Magazyn to miejsce, w którym przechowywany jest towar. Dzięki możliwości składowania towarów w magazynie, mamy pewność, że jest on przechowywany w sposób bezpieczny nawet przez długi okres czasu.

Wyróżniamy następujące rodzaje magazynów:

 • magazyny otwarte – zorganizowane na otwartej przestrzeni
 • magazyny półotwarte – posiadają ściany wydzielające strefy przechowywania, ale nie stanowią zamkniętego budynku
 • magazyny zamknięte – są to hale magazynowe, a towary w nich składowane są podzielone na strefy przechowywania i zabezpieczone przed różnymi czynnikami atmosferycznymi

Ze względu na pełnioną funkcję, magazyny dzielimy także na:

 • magazyny dostawcze – jest w nich składowany towar, który bezpośrednio trafia do klienta
 • magazyny produkcyjne – przechowuje się w nich materiały przeznaczone do późniejszego przetwarzania
 • magazyny przeładunkowe – służą do takich działań jak rozładunek i załadunek, a towar nie jest w nich magazynowany przez długi czas
 • magazyny rozdzielcze – są to zbiorcze magazyny i gromadzone są tam towary różnych producentów
Klasy magazynów

Magazyny dzielą się na klasy, które określają standard magazynu w oparciu o udogodnienia i technologię oraz możliwości składowania i przechowywania towaru. Najczęściej wyróżnia się klasy: A+, A, B+, B, C, D.

Klasa A+ należy do najnowocześniejszych i właśnie taki magazyn posiada firma FLEX LS.

Dostosowanie powierzchni do magazynowania towarów

Istotne jest zadbanie o odpowiednie wyposażenie magazynu. Sprawne funkcjonowanie jest możliwe tylko poprzez właściwe przystosowanie miejsca do magazynowania towarów. Magazyn musi posiadać kilka doków rozładunkowych pozwalających na szybki przepływ towaru. Musi być także wyposażony w maszyny przeładunkowe do rozładunku ładunków, a także strefę przyjęcia, strefę kompletacji zamówień oraz strefy, w których wydawany jest towar.

Ważne jest także dostosowanie miejsca składowania i przechowywania produktów do wagi i wymiarów, tak by towar został właściwie ulokowany na regały magazynowe.

Urządzenia do obsługi ładunków na powierzchni magazynowej

Urządzenia, które najczęściej są stosowane na magazynie to wózki paletowe, wózki podnośnikowe i wózki widłowe. Maszyny te są używane w celu ułatwienia rozładunku towarów i rozmieszczania różnego typu ładunków na odpowiednie miejsca np. regały.

Magazyny posiadają wózki wysokiego składowania oraz do transportu poziomego, które pozwalają na sprawne przemieszczanie i rozmieszczanie towarów na magazynie, a także precyzyjny rozładunek i załadunek każdego typu ładunków. Wózki widłowe są przystosowane do rozmieszczenia ładunków na konkretne miejsca na magazynie, np. do wysokiego składowania, a także do transportu ładunków wewnątrz magazynu. Rodzaje maszyn używanych na magazynie powinny być odpowiednio przystosowane do przyjmowania dostaw oraz ich wysyłki.

Poprzez odpowiednie przygotowanie miejsca do magazynowania magazynowanie towaru staje się łatwiejsze i sprawniejsze. Odpowiednia organizacja miejsca w którym towar jest magazynowany pozwala zapewnić jak najlepsze składowanie i przechowywanie towarów, które znajdują się na magazynie.

Bezpieczeństwo magazynu

Najważniejsze z punktu widzenia prawidłowo funkcjonującego magazynu jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi w nim pracujących. Czynności wykonywane na magazynach mogą stwarzać zagrożenia. Powierzenie magazynowania wykwalifikowanej kadrze pracowników zapewnia bezpieczeństwo rzetelnego magazynowania i składowania produktów.

Istotnym działaniem mającym wpływ na bezpieczne funkcjonowanie magazynu jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP w magazynie, a także zadbanie o przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy, by w razie wypadku każdy z pracowników wiedział jak się zachować. Wykwalifikowani specjaliści i odpowiednio przygotowana powierzchnia magazynowa to gwarancja bezpiecznego magazynowania towarów.

Zarządzanie magazynem

Istotny wpływ na sprawną organizację pracy na magazynie ma właściwe zarządzenie każdego typu czynnościami odbywającymi się na powierzchni magazynowej. Dzięki sprawnemu zarządzaniu, magazyny mogą oferować obsługę na najwyższym poziomie, zapewnić szerokie możliwości składowania produktów, usprawnić czynności odbywające się na magazynie oraz na bieżąco kontrolować stany magazynowe, przepływy i wydania towaru.

Obecnie wiele magazynów jest wyposażonych w oprogramowanie logistyczne, w skrócie WMS, dzięki któremu zarządzanie procesami magazynowymi jest sprawniejsze i bardziej intuicyjne.

Outsourcing usług magazynowych

Wiele sklepów internetowych magazynowanie towarów zleca zewnętrznemu operatorowi logistycznemu. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na inne działania promocyjne i marketingowe. Należy także pamiętać, że poprzez współpracę z profesjonalnym operatorem logistycznym, takim jak FLEX LS mamy szansę usprawnić proces magazynowania towarów, a także otrzymać pomoc w innych czynnościach magazynowych, takich jak kompletacja zamówień, usługi co packingu czy wsparcie dotyczące logistyki transportu i dostaw towaru.

Magazynowanie towarów tylko z FLEX LS!

Z FLEX LS magazynowanie towarów jest proste.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę z zakresu logistyki magazynowej, zwłaszcza dla e-commerce.

Odpowiednia wydajność i efektywność pracy na magazynie jest możliwa tylko dzięki wykwalifikowanej grupie pracowników i urządzeń najwyższej jakości.

Magazynowanie z FLEX LS to poprawna szybkości i efektywności działania Twojego biznesu!