OPERATOR LOGISTYCZNY

FLEXLS

Operator logistyczny Flexls

KOMPLESKOWE
Usługi Logistyczne

Operator Logistyczny 3PL

Firma Flexible Logistics Services to połączenie doświadczenia menadżerów, praktyków rynku, współpracujących z małymi firmami, a za razem największymi europejskimi korporacjami.

20 lat Doświadczenia w Branży Logistycznej

Nasze ponad 20-letnie doświadczenie w logistyce w jednej z największych polskich korporacji świadczącej usługi logistyki materiałów wsparcia sprzedaży, zaowocowało stworzeniem nowatorskiej firmy Flexible Logistics Services. Poprzez wdrażanie projektów o budżetach od kilku do kilkunastu milionów złotych dla różnych, jednak zawsze wymagających klientów, nauczyliśmy się rozumieć ich potrzeby i dostarczać rozwiązania szyte na miarę, idealnie dopasowane do ich modelu biznesowego. 

Jasny Cel

Celem nadrzędnym działalności firmy Flexible Logistics Services Sp. z o.o. jest spełnianie oczekiwań oraz wymagań obecnych jak również przyszłych klientów. Dbając o najwyższy standard świadczonych usług już w 2015 roku zdecydowaliśmy się na wdrożenie i uzyskanie certyfikatu jakości Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Każdy etap świadczonych usług dla naszych klientów wykonywany jest zgodnie z normami Systemu Zarzadzania Jakością ISO 9001:2015.

Usprawnienie świadczonych usług logistycznych jest w szczególności możliwe wtedy, gdy zajmuje się tym ekspertów w dziedzinie. W związku z tym wiele firm decyduje się na skorzystanie z usług tzw. operatorów logistycznych.

Czym jest logistyka?

W zakresie logistyki mieszczą się wszystkie rodzaje pracy, które opierają się o jak najlepszy przepływ ładunków. Dotyczy to zarówno surowców niezbędnych do produkcji, jak i dostaw gotowych produktów. Z usług tych korzysta się wszędzie tam, gdzie w szczególności istotna jest sprawna obsługa klienta.

Kim właściwie jest operator logistyczny?

Operator logistyczny to określenie pochodzące od angielskiego Logictics Service Provider. Mianem tym określa się firmy, które świadczą usługi logistyczne na rzecz swoich klientów. Są to więc operatorzy wszelkich czynności związanych ze świadczeniem dostaw różnego rodzaju towarów.

Jakie są zadania operatorów logistycznych?

Operatorzy logistyczni mają kilka zadań do wykonania. Są to przede wszystkim:

  • doradztwo logistyczne dla klienta,
  • organizacja zaopatrzenia dla klienta,
  • organizacja dostaw do odpowiednich odbiorców,
  • świadczenie usług logistycznych dystrybucji tj. obrotu produktami gotowymi,
  • prowadzenie dokumentacji m in. przygotowanie listów przewozowych,
  • rozliczanie kosztów spedycyjnych.

3PL party logistics

Istnieją dwa główne typy operatorów logistycznych. Pierwszym są operatorzy 3PL, co pochodzi od 3rd Party Logistics. Taki operator świadczy standardowe usługi logistyczne dla firmy, a zatem zajmuje się dystrybucją, magazynowaniem i przesyłaniem towarów na odpowiedni adres.

4PL party logistics

Określenie 4PL pochodzi od 4th Party Logistics. Zatrudniana w tym wymiarze firma świadczy usługi nowej generacji. Opierają się one o bardziej zintegrowany system logistyczny. Operator 4PL pełni rolę integratora poszczególnych łańcuchów dostaw.

Logistics service provider – jak znaleźć?

Niezwykle rozwinięte usługi operatorów logistycznych sprawiają, że znalezienie odpowiedniego przedsiębiorstwa nie stanowi większego problemu. Niezależnie od tego, czy będzie to firma o zasięgu międzynarodowym, czy też krajowym, stosowane są rozwiązania podobnego typu.

Logistics service provider – dlaczego warto wybrać?

Operator logistyczny jest zdecydowanie pożądanym wyborem dla wszystkich firm, którym zależy na sprawnym ograniczeniu kosztów związanych z przesyłem produktów i wyrobów ich firmy. Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które może zapewnić nam zadowolenie klientów, a zatem i większą szansę na to, że ponownie zdecydują się na nasze usługi.

Jaki jest zakres działań logistycznych?

Zakres działań logistycznych to również czynności związane z analizowaniem przepływających informacji, realizacją zamówień, jak i skutecznym gospodarowaniem odpadami oraz wsparciem przy lokalizacji składów, oraz zakładów produkcyjnych. Wiele firm uwzględnia również możliwość obsługi zwrotów zakupionych towarów.

Jakie jeszcze podziały operatora logistycznego możemy znaleźć?

Obecnie w Polsce mówi się głównie o operatorach 3PL oraz 4PL. Znaleźć jednak można inne ich typy:

  • 1PL – operatorzy ci zajmują się jednym typem usług wobec konkretnego klienta. Zatem właściciel konkretnych zasobów wykonuje pracę we własnym zakresie.
  • 2PL – świadczy usługi wewnątrz firmy, łącząc ją jednocześnie z innymi ogniwami łańcucha dostaw.
  • 5PL – koncepcja ta jest zdecydowanie nowsza, a jeszcze w pełni nie weszła na rynek logistyczny. Opiera się o uzupełnienie funkcji 4PL o reengineering i mapowanie łańcucha dostaw.

Co jeszcze kryje się w określeniu operatora logistycznego?

Pod tym mianem nie jest ukryta firma, która oferuje jedynie pełen zakres usług z zakresu logistyki. Są to widoczne również czynności obejmujące pokrewne usługi finansowe lub informacyjne dla firm. Co do zasady, głównym celem, dla którego firmy decydują się na wsparcie logistyczne, jest to, że operatorzy są niezwykle pomocni przy lepszej organizacji przepływu ładunków, a zatem pomagają m in. przy sprawnym dostarczaniu zaopatrzenia dla klienta.

Najważniejsze zadanie operatora logistycznego

Najważniejszym zadaniem, jakie stoi przed operatorem logistycznym, jest podjęcie wszelkich możliwych kroków, aby maksymalnie ograniczyć luki czasowe. W tym przypadku logistyka opiera się o wszelkie czynności, która mają umożliwić jak najszybsze docieranie dostaw do miejsc zaopatrzenia, w tym na właściwy adres klientów.

Doświadczony Zespół

Projektowaliśmy, wdrażaliśmy i realizowaliśmy projekty logistyczno - informatyczne dla małych, średnich oraz dużych firm z różnych sektorów w tym farmaceutycznym, fmcg, kosmetycznym, czy też tytoniowym.

Przede wszystkim: Zadowoleni Klienci

Opierając swoje założenia na długoletniej współpracy, wykonujemy nasze obowiązki na najwyższym możliwym poziomie, a to przynosi tylko jedno: Zadowolnych Klientów.