KONTROLA DOSTAW

W 2021 r. w czasie tak silnego rozwoju rynku e-commerce bardzo ważne jest zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości usług oferowanych przez sklepy internetowe. Istotnym etapem związanym z działalnością sklepów internetowych jest proces dotyczący kontroli jakości dostaw.

Kontrola jakości dostaw musi być wykonana ze szczególną starannością i w sposób dopasowany do aktualnych potrzeb i wymagań tak silnie konkurencyjnego zwłaszcza w 2021 r. rynku e-commerce.

Czym jest kontrola dostaw?

Proces kontroli jakości dostaw odnosi się do oceny całego łańcucha dostaw. Począwszy od warunków w jakich towar jest przewożony od dostawcy, przez proces oceny dostawy pod względem wizualnym. Należy sprawdzić czy transport związany z dostawą towaru został właściwie zabezpieczony ze strony dostawcy. W tym celu należy ocenić stan opakowań w których znajduje się towar.

Kolejnym etapem kontroli dostaw jest weryfikacja danych zawartych w dokumentacji dostawy. Ma ona na celu ocenę czy dostawa jest kompletna i czy mamy zgodność w ilościach produktu, który wprowadzany jest do systemu magazynowego.

Na koniec należy zadbać o proces dostawy towaru do klientów sklepu internetowego w taki sposób, aby złożone zamówienia online zostały odpowiednio przygotowane do wysyłki oraz w bezpieczny sposób i na czas trafiły do klientów.

Etapy procesu kontroli dostaw

Bardzo istotnym działaniem sklepu internetowego do którego należy podejść z jak największą dokładnością jest kontrola jakości. Niezwykle ważne jest usprawnienie procesu kontroli jakości na całej długości łańcucha dostaw.

To w dużej mierze od jakości naszej pracy na rzecz klientów zależy jak sklep internetowy będzie postrzegany na rynku. Odpowiednie zarządzanie procesem kontroli jakości dostaw stanowi bardzo istotny aspekt związany z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

Kontrola warunków transportu

Kontrola jakości związana z oceną warunków transportu surowców stanowi istotny element odnoszący się do kontroli otrzymanego od dostawców towaru. Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie zaopatrzenia przez dostawców na czas transportu. Tylko poprzez takie działanie mamy pewność, że towar w bezpieczny i odpowiedni sposób zostanie dostarczony zarówno na magazyn operatora logistycznego, jak i później do klienta sklepu internetowego.

Istotna jest kontrola dotycząca sposobu zabezpieczenia transportu przez dostawców. Należy ocenić czy produkty zostały właściwie rozmieszczone w pojeździe, czy zostały odpowiednio ułożone na paletach i czy są przewożone zgodnie ze specyfikacją. Kontrola jakości transportu musi zostać przeprowadzona ze szczególną starannością i ostrożnością.

Kontrola jakości zabezpieczenia dostawy

Ocena odpowiedniego zabezpieczenie zaopatrzenia na czas dostawy jest istotnym elementem procesu kontroli jakości. Kontrolę należy rozpocząć od oceny stanu opakowań w których znajduje się towar. Konieczne jest sprawdzenie czy opakowania nie są uszkodzone lub zabrudzone. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń czy niezgodności opakowania należy podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu dostawy. Kontrola jakości zabezpieczenia dostawy ogranicza się do oceny wizualnej.

Ocena dokumentacji dostawy

Kontrola dokumentacji dostawy polega na ocenie dostawy w oparciu o ustalone wytyczne i posiadane informacje. Jest to weryfikacja posiadanej dokumentacji z dostawcami. W czasie pracy dotyczącej kontroli dokumentów pomocne są opisy zawierające specyfikację danych produktów. Należy sprawdzić czy dostawa jest kompletna, a ilość produktów jest zgodna z dokumentacją. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności konieczne jest wyjaśnienie niezgodności dotyczących dostawy.

Dostawa towarów do klienta sklepu internetowego

Kontrola dostaw związana z oceną jakości produktów wysyłanych do klienta sklepu internetowego jest niezwykle istotna. To klient w znaczącym stopniu decyduje o pozycji sklepu internetowego na rynku. Należy zapewnić odpowiednie zapakowanie produktów zamówionych przez klienta, umożliwić jak najlepszy sposób dostawy, a także zadbać o odpowiednie zabezpieczenie wysyłki.

Bardzo istotnym działaniem jest także promowanie nowych produktów sklepu internetowego. Dodaj do zamówienia klienta drobny upominek, a wpłynie to na jakość świadczonych przez Twój sklep usług i niewątpliwe przyczyni się do składania kolejnych zamówień w Twoim sklepie internetowym.

Pamiętaj – zadowolony klient to gwarancja sukcesu Twojego sklepu internetowego.

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Zarządzanie jakością ma na celu spełnienie wymagań klientów i stałą poprawę jakości produkcji surowców lub świadczonych usług. Efektem tego systemu jest zmniejszenie ilości niezgodności w czasie produkcji i zmniejszenie ilości reklamacji klientów. System ten usprawnia proces wymiany informacji w firmie, wprowadza podział na kategorie w ramach realizowanych zadań i przyczynia się do pozytywnego odbioru ze strony klientów związanego z odpowiednim spełnieniem ich wymagań i oczekiwań.

Nasza firma FLEX LS może pochwalić się posiadaniem certyfikatu ww. systemu zarządzania.

Z punktu widzenia sprawności i dokładności obsługi klienta online bardzo pomocne jest posiadanie przez sklep internetowy systemu do kontroli procesów jakościowych. Poprzez taki system sklep internetowy otrzymuje kompleksowe wsparcie związane z zarządzaniem i kontrolą jakości całego łańcuch dostaw. Taki system jest istotnym elementem konkurencyjności i sprawności pracy sklepów internetowych.

Outsourcing kontroli jakości dostaw z FLEX LS

Z pomocą w zakresie kontroli dostaw i jakości usług oferowanych przez sklepy internetowe przychodzą firmy logistyczne. Zadaniem profesjonalnego operatora logistycznego jest zapewnienie jak najlepszej jakości dostarczanych towarów i dbanie o najwyższy poziom kontroli jakości na każdym etapie działalności podejmowanej przez sklep internetowy. To także do zadań firmy logistycznej należy zarządzenie procesem reklamacji. Jest to kompleksowa usługa dotycząca rejestrowania i ewidencjonowania reklamacji dla dostawców surowców.

W obecnych czasach, a szczególnie w 2021 r. w chwili panującej sytuacji bardzo pomocne jest korzystanie ze wsparcia i pomocy firm logistycznych. Przekazanie większości zadań sklepów internetowych w ręce doświadczonej firmy logistycznej bardzo często przekłada się na wzrost konkurencyjności własnego biznesu na rynku, pozyskania nowych klientów, a także w znaczącym stopniu uelastycznia zakres pracy sklepu internetowego.

Wsparcie FLEX LS w procesie kontroli dostaw

Dzięki wsparciu naszej firmy FLEX LS w łatwy sposób możesz podnieść jakość obsługi swojego Klienta i w znaczącym stopniu zwiększyć konkurencyjność własnego sklepu internetowego. Współpracując razem z nami otrzymujesz dla swojego sklepu internetowego pomoc związaną z tak istotnym działaniem jakim jest proces kontroli jakości na każdym etapie łańcucha dostaw.

Nasza strona internetowa zawiera szeroką ofertę świadczonych przez nas usług. Razem z FLEX LS szukaj jak najlepszych rozwiązań dopasowanych do Twojego modelu biznesowego.

Zapraszamy do współpracy!